Làm sao để mô phỏng nhiều robot sử dụng Nav2 trong không gian Gazebo với ROS2 Humble (Phần 2) – Vietnamese ROS2 Tutorial

Làm sao để mô phỏng nhiều robot sử dụng Nav2 trong không gian Gazebo với ROS2 Humble (Phần 2) – Vietnamese ROS2 Tutorial

This tutorial is created by Robotics Ambassador Eric Robotics Ambassador: theconstruct.ai/robotics-ambassador/   Những điều bạn sẽ được biết trong blog này: Cách khai báo tọa độ cho robot để di chuyển trong không gian Gazebo và RViz Cách tạo câu lệnh để điều khiển...
ROSject ကိုအသုံးပြုနည်း – Burmese ROS Tutorial

ROSject ကိုအသုံးပြုနည်း – Burmese ROS Tutorial

This tutorial is created by Rosbotics Ambassador 011 Phyo Rosbotics Ambassador Program https://www.theconstruct.ai/rosbotics-ambassador/) ROSjects မိတ်ဆက် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လေ့လာရမလဲ? ဘာကြောင့် rosject ကို သုံးသလဲ? Rosject ကို ဖွင့်ပုံ အဆင့်ဆင့် Linux command...

Pin It on Pinterest